Ljud och vibrationer när pålning på Prästgärdet pågår

På Prästgärdet pågår förberedelserna för att kunna bygga det nya särskilda boendet. I det nya boendet blir det plats för 70 boenden – äldre personer med de allra största behoven av hjälp i vardagen.

Under cirka en månad kommer så kallad pålning att ske. Pålning innebär att det i detta fall, slås ner långa stålrör i marken. Dessa pålar blir stabil grund att sedan uppföra byggnaden på.

Tyvärr låter det en hel del när pålningen pågår. Det kommer att låta störande och kan även kännas som vibrationer i marken. Runt arbetsområdet finns därför vibrationsmätare uppsatta för att säkerställa att vibrationerna inte ska bli så stora att de orsakar skador på omkringliggande fastigheter.
Skulle vibrationerna närma sig ett läge där det finns risk för skador går ett larm och arbetet avbryts till dess arbetet kan startas på ett sätt som håller vibrationerna på en tillräckligt låg nivå.

Arbetet kommer starta i början av september och pågår dagtid från tidigast 06:30 till senast kl. 21.

Har du frågor/synpunkter eller det uppkommer oförutsedda problem under tiden pålningen pågår, använd gärna vår app: Felanmälan Säter, eller kontakta kundtjänst på Facebook eller telefon: 0225-55000