Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Minskad brottslighet genom effektivt samarbete

– Det är glädjande att antalet inbrott och stölder har halverats under fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal 2018, säger Sune Hemmingsson ordförande i Brottsförebyggande rådet (BRÅ), i Säters kommun.
– Det beror helt säkert på många faktorer där flera dragit åt rätt håll, vilket kan ha fått någon/några kriminella att inte agera lika mycket i Säter säger Erik Gatu, kommunpolis.
För ett år sedan kunde BRÅ konstatera en period av ökad brottslighet. Det påverkade förutom kommuninvånare även det lokala näringslivet och skapade oro.
– Vi kunde inte låta detta fortgå, i Säters kommun ska det vara tryggt, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.
Därför påbörjade kommunen tillsammans med polismyndigheten och det lokala näringslivet ett arbete för att öka tryggheten hos våra företagare.
Under året har aktiviteter genomförts för företagarna:
• Kommunpolis Erik Gatu har mött företagarna på företagsfrukost.
• Utarbetade råd till företagare kring hur de bör tänka för att trygga sitt företag.
• Tre trygghetsvandringar där alla som deltog fick hjälp av kommunpolisen att tänka utifrån tjuvens perspektiv. Det var starten på erbjudandet att Erik Gatu kunde besöka olika företag, butik, industri, lantbruk, kontor, för att hjälpa till med tips på vad företagaren kan göra för att trygga sitt företag.

– Fokus har varit att bidra till ökad förståelse för vilka olika åtgärder som ur ett brottsförebyggande perspektiv gör skillnad, säger Helena Åkerberg Hammarström, näringslivschef, Säters kommun.

Fortsatt arbete

BRÅ kommer fortsätta arbetet med att stimulera kommuninvånare att med hjälp av polismyndigheten starta grupper av grannsamverkan. BRÅ arbetar också med att under vintern och våren, tillsammans med polismyndigheten, planera för ett nytt medborgarlöfte.
Medborgarlöftet ska innehålla insatser från polisen som syftar till att skapa dialog med kommuninvånarna och företagarna att polisen ska vara synlig i samhället på ett sätt som skapar förtroende för det brottsförebyggande arbetet.
– Även om det tyvärr kan vara en utopi att ha noll stölder och inbrott i kommunen, så är målet givetvis på alla sätt att minska antalet brott säger Sune Hemmingsson.
– Att vi lyckats så väl som vi gjort det senaste året, borgar för en fortsatt lägre brottslighet. Att minska från 120 tillgrepp till 65, det är en stor, positiv förändring.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close