Morbyvägen fortsatt avstängd under vecka 46

VA/renhållningsenheten kommer att byta ut VA-ledningarna längs Morbyvägen. Arbetet innefattar byte av ledningar för spillvatten och dricksvatten och nyanläggning av dagvattenledningar för att säkra framtida vattenförsörjning. När samtliga ledningar är utbytta kommer även vägen få en ny utformning samt en gång- och cykelväg att anläggas för att förbättra trafiksäkerheten.

Morbyvägen kommer vara stängd för genomfart mellan Hagavägen och Odalvägen även i fortsättningen under vecka 46.

Kontakta oss gärna om du har frågor.
VA/Renhållning: Kalle Strömberg telefon 0225-55153 eller Peter Karlsson telefon 0225-55327