Möt Evylina, lots i projektet KROK

Evylina

Evylina Hanser, Lots i projektet KROK

Det här är Evylina. Hon kommer jobba här på Näringslivsenheten ett halvår framöver som lots i covid-projektet KROK. Hon kommer att ringa företagare både i Säter och Hedemora för att identifiera vilka behov företagen har. Hon kommer även att hjälpa till att hitta insatser som kan hjälpa och stärka företagen framåt.

Vill du höra vilka insatser som kan vara aktuella för dig?

Hör av dig till Evylina på mail: evylina.hanser@sater.se eller telefon: 076-623 38 00.

KROK står för Kompetens, Rådgivning, Omställning och Koordinering

KROK-projektet syftar till att ge företagen i Dalarna stöd i att möta konsekvenserna av Covid-19, men även att stärka företagen framöver. I ett första steg kartläggs företagens behov. Kontakterna kommer i första hand att ske per telefon av en lots, som här i Säter är Evylina. Hon kommer att kontakta företag, ställa frågor och höra vilket behov som finns. Sedan kommer hon att hjälpa företagaren att ta kontakt med lämplig aktör som kan stötta upp företaget med passande insats. Det kan vara aktörer så som Almi, Upphandlingsdialog Dalarna, olika projekt med flera. Målsättningen är att 4500 företag i Dalarna ska kontaktas av lotsarna under de närmaste 6 månaderna.

I första hand ser man vilka insatser som aktörerna i länet kan erbjuda. Om en aktör har möjlighet att ge stöd nu så kommer lotsen att hjälpa till med kontakter. Det kommer även att ske en uppföljning så man ser att företagen fått den hjälp som de behöver. Om det inte finns hjälp att få i ett första skede samlar man ihop behoven och ser över om någon av främjarna/projekten har aktiviteter som passar. I annat fall kommer man på regional nivå att skapa insatser utifrån de behov företagen har på lite längre sikt. Det kan vara coachning, seminarier, workshops med mera, gärna i samarbete med andra aktörer.

Projektet pågår till och med 31 december 2022 och finansieras av ERUF, Region Dalarna och Region Värmland. Samverkanspartners är Falun Borlänge Regionen, Älvdalen, Samarkand 2015, Dalarna Science Park och Region Värmland.