Mycket på gång fast Skönvikshallen är stängd

Under en tid har Skönvikshallen varit stängd för allmänheten. Fram till jullovet har det pågått föreningsaktiviteter för barn och unga, samt skolidrott, men det har också funnits plats för personalen att ägna tid åt annat: underhåll och städning på plats i Skönvikshallen, men även i andra kommunala anläggning, men även andra mer långsiktiga utvecklingsinsatser har genomförts.
–  Att vi har haft stängt för allmänheten som en del i att förhindra covid-smitta har gett oss möjlighet att ägna tid åt till exempel vidareutbildning, säger Malin Lilja Altörn, fritidschef.
– Två av medarbetarna, Simon och Marcus har genomfört en tränarutbildning som gör att när vi väl kan öppna igen, kommer du som använder gymmet ha tillgång till styrketräningsinstruktörer som kan stödja just din utveckling.
Utbildning har innefattat allt från stöd till absoluta nybörjare, till att arbeta med elitidrottare.
– Våra medarbetare har, som en del i sin utbildning fått arbeta med människor med olika förutsättningar, och nu är de väl rustade för att ge individuellt stöd och stöd i grupp, utifrån vilt skiftande förutsättningar och ambitioner hos den som tränar, säger Malin.
En annan utbildningsinsats är en satsning inom vattengympa där all personal ägnade en helg åt att inspireras till utveckling inom området.

Under stängningstiden har också arbete pågått för ännu bättre möjligheter till utomhusaktiviteter.
– Vi vet ju att rörelse är viktigt för alla, och särskilt i dessa tider, då det lätt blir mycket stillasittande på grund av minskade möjligheter till både träning och umgänge.
– Därför är det roligt att kunna erbjuda nypreparerande motionsspår utomhus, och som dessutom fått skyltning så även de som tidigare inte besökt dem kan få en bättre uppfattning om spåren.
– Jag uppmanar verkligen alla att passa på att ta sig ut i vår kommun nu under jul- och nyårsledigheterna.