Myntvägen stängs 23 maj

Den 23 maj stängs infarten till Gruvplan i Säter via Myntvägen.

Det innebär att motortrafik hänvisas till infart via Industrigatan (vid Yxrondellen). Det gäller till att börja med även motortrafik från Borlängehållet i och med att delar av Kungsvägen är avstängd fram till och med den 24 juni (tidigare angavs 4 juni, men tiden har behövt förlängas).

Gående hänvisas i första hand till att använda tunneln vid Norrtullsvägen, under riksvägen.

Trafikverket kommer att sätta upp hänvisningsskyltning.

Att Myntvägen stängs beror på att Trafikverket nu påbörjar det arbete som ska resultera i förlängt mötesspår i Säter. Trafikverket bygger då bort plankorsningen mellan Myntvägen och järnvägen av säkerhetsskäl.