Namnet är: Skäve Arena

Under festliga former, i samband med att Stora Skedvi skola firade att förskolebarn och elever tillsammans läst 5000 böcker, avslöjades namnet på den nya sporthallen: Skäve Arena.

Under våren har alla kunnat lämna förslag på Säters kommuns hemsida. Därefter har jurygrupper i form av föreningar, kulturstipendiat och representanter för eleverna på Stora Skedvi skola funderat och föreslagit till Kulturnämnden.

Elevernas förslag Skäve Arena antogs av Kulturnämnden, och den 4 juni kom vice ordförande Ingrid Stenberg-Lundin till Stora Skedvi med diplom och blommor.

Motiveringen som eleverna lämnat, och som låg till grund för namnbeslutet var: Alla ska känna att de får vara med. En arena låter som att det inte bara är för sport. Det är lätt att säga och lagom långt.