Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Naturvårdshuggning i Säterdalens Naturreservat

På uppdrag av Naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Dalarnas län och markägaren Säters kommun har Mellanskog fått i uppdrag att utföra en naturvårdande avverkning i delar av Säterdalens naturreservat. Området som kommer att åtgärdas är det mellan Reningsverket i Säter och Näsåkerspussen, samt upp mot åkrarna vid Kolonilotterna (se karta).

Under avverkningsarbetet kommer gångstigen efter ån att vara avstängd av säkerhetsskäl.

Arbetet kommer att utföras under veckorna 7-8

Åtgärden kommer att utföras på följande sätt:

Granen kommer att huggas ur medan lövet lämnas. Detta för att gynna framtida lövuppslag.  Granriset kommer i mesta möjliga mån att plockas bort för att sedan flisas till bioenergi.

Mycket av arbetet kommer att ske maskinellt, men även manuell fällning kommer att förekomma.

Virket som kommer från åtgärden kommer att läggas upp innanför kolonilotterna för avtransport.

Vi uppmanar att inte klättra i virkesvältorna!!

Mer info lämnas av:

Torbjörn Murars, Mellanskog 010-482 84 07

Bengt Johansson, Säters kommun 0225-55140

Andreas Gällerspång, Länsstyrelsen 010-225 03 31

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close