Nominera någon till ett stipendium

Känner du någon ung som har gjort

något bra? Nominera till Ung grokraft!

Säters kommuns pris Ung grokraft instiftades för att uppmärksamma

ungdomar som på något vis agerat på ett föredömligt sätt.

Priset är 5 000 kr. Pristagaren ska vara mellan 12-20 år och under

året varit en god förebild.

Läs mer om vad som krävs på www. sater Både organisationer och privatpersoner kan föreslå prismottagare.

Förslag ska ha kommit in till kommunfullmäktiges presidium i senast den 13 november 2019

För mer information, tel: 0225-550 00

Stipendium för ungdomsledare

Säters kommuns ungdomsledarstipendium har instiftats

för att kommunen vill visa sin uppskattning av en ungdomsledarinsats.

Både organisationer och privatpersoner

kan lämna förslag på stipendiat (ungdomsledare). Ledaren

ska ha arbetat ideellt inom ideell organisation i Säters

kommun under minst 3 år, och vara äldre än 18 år.

Ditt förslag ska ha kommit till Kommunstyrelsen senast den 6 november 2019

För mer information,: 0225-550 00