Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Nu skissas det på konstuppdraget för Stora Skedvi skola

81 konstnärer ville göra konstuppdraget i Stora Skedvi. Bland dessa har kulturnämnden valt ut Eva Beierheimer och Jan Stenberg/Guangjuan Zhang. De kommer att få göra varsin skiss över hur de skulle vilja utföra ett konstnärligt projekt i det nya biblioteket och sporthallen.
– De har till början av december på sig att göra och lämna in sin skiss. Utifrån hur de genomfört skissuppdraget avgör kulturnämnden vem som får konstuppdraget. I början av januari blir det klart vem som får jobbet, säger Anette Stengård, förvaltningschef för kulturförvaltningen.

Säters kommun har avsatt 0,5 procent av vad det kostar att bygga skolan i Stora Skedvi till att gå till konst. I en offentlig upphandling har kommunen gått ut med en förfrågan till konstnärer om delta i upphandlingen.
– Vi fick in många intressanta konstnärer som visat prov på olika sätt att uttrycka sig, med olika tekniker och med olika erfarenheter av att arbeta med barn, säger Anette Stengård.

Här kan du läsa lite om hur konstnärerna själva uttrycker sig om sin konst:

Jan och Guangjuan

Konst i trapphus

Utgångspunkten för vårt konstnärliga arbete i det offentliga rummet ligger i platsens karaktär och dess användare. Det mänskliga tilltalet och individens möte med platsen är av central betydelse för oss. Vi vill skapa en förhöjd upplevelse för besökarna i relation till platsens ursprungliga uttryck och verksamhet. Oavsett besökarnas ålder så vill vi ta vara på varje individs nyfikenhet och upptäckarlusta och inspirera dem i deras vardag. Vi eftersträvar kvalitéer i verken som gör att man vill återvända för att upptäcka mer. Våra verk kan vara platsskapande och ha en orienteringsfunktion, både i det lilla och i det stora sammanhanget. Idén som föds i mötet med platsen styr materialval och teknik. Tillverkning sker ofta i ett samarbete med underleverantörer och konsulter. Hållbarhet över tid och säkerhet, med ett minimum av underhåll är en självklarhet. Vi är vana vid att jobba i grupp med arkitekter, entreprenörer, användare och konstnärer. Samarbete mellan alla grupperna förvandlar problem till lösningar.

Eva

Björkar och gångar utomhus. Ett samarbete med Kristina Sark

Samarbete med Kristina Sark

Jag skapar verk som är platsspecifika och som tar hänsyn till rummet och människorna. Jag är intresserade av interagerande konstverk där upplevelsen skapas i mötet och där betraktaren bjuds in till upptäcka det från flera vinklar och med olika sinnen. Jag försöker också utforska frågan om samspelet mellan text och konst och använder textfragment i en aktiv roll i själva konstverket. Jag använda text liksom struktur eller material som ger konsten formen. Arbetet med texten ska vara en lekfullt transformation från skrivkonst/litteratur till bildkonstärliga former. Att skapa ett nytt verk är en process och bygger på utforskning av platsens strukturer. Jag vill gärna skapa ett lekfullt verk som är interaktivt och lockar till samspel och fantasi.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close