Ny detaljplan för Präst Källa

Nu tar kommunen fram en ny detaljplan för bostadsbebyggelse på del av Präst Källa.
Läs mer och tyck till om detaljplanen här!