Ny ekonomichef, näringslivschef och kulturchef

Nya chefer i Säters kommun: ekonomi, näringsliv och kultur.

Säters kommun har rekryterat en ny ekonomichef: Catherine Hellgren, som tillträdde sin tjänst efter midsommar.
Dessutom har näringslivsenheten fått en ny chef i form av Josefin Enström, tidigare näringslivsutvecklare på enheten.
– Vi har nu två goda krafter på plats i viktiga funktioner på Säters kommun, säger Marita Skog, kommundirektör.
– Ekonomienheten och dess chef är nyckelspelare i att ge förutsättningar för förtroendevalda och tjänstepersoner att hantera kommunens resurser på bästa sätt, och Näringslivsenheten är en nyckel i att skapa och bibehålla goda relationer i näringslivsfrågor. Näringslivets betydelse för utvecklingsmöjligheterna för Säters kommun kan inte nog betonas.
– Det är därför vi också arbetar med att till exempel utveckla myndighetsutövningen – så att den alltid ska fungera så smidigt som lagar och förordningar ger utrymme för.

De nya cheferna kommer ta vid där deras företrädare lämnat och för nya ekonomichefen innebär detta bland annat att vidareutveckla budgetprocessen inför 2021 och framåt.
Båda cheferna är chefer inom Kommunstyrelsesektorn, som är det nya namnet på det som tidigare kallades förvaltning.
– Det är beslutat att det som tidigare kallats förvaltningar nu ska kallas sektorer, för att namnsättningen ska följa förändringarna i kommunallagen, där vår organisation som helhet nu betraktas som en förvaltning. Därav ändringen till sektorer för våra stora arbetsområden: barn- och utbildningssektorn, sociala sektorn, samhällsbyggnadssektorn och kommunstyrelsesektorn. Den tidigare kulturförvaltningen är nu en enhet inom kommunstyrelsesektorn.
– På kulturenheten är vi också i mål med en rekrytering av ny kulturchef, och ser fram emot att välkomna Anette Kotilainen till Säters kommun säger Marita Skog.
– Som kulturchef kommer Anette Kotilainen att ha ett uppdrag där utvecklingen av staden och kulturmiljön i samverkan med övriga aktörer kommer vara en prioritet. Det finns stor utvecklingspotential i vår kommun.