Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Ny överenskommelse mellan Säters kommun och Polisen

Säter kommun har tecknat nytt avtal med polisen om prioriterade insatser för att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Avtalet gäller för 2018-2019.

Polismyndigheten och Säters kommun har sedan många år ett gott samarbete, detta goda samarbete kommer under 2018 och 2019 fortsätta genom insatser inom olika områden.

För att göra Säter till en ännu säkrare och tryggare kommun kommer samverkan särskilt att utvecklas inom dessa områden:

• Medborgarlöfte – den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med. Konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommer överens om ska genomföras för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

• Trygghetsvandring i syfte att med gemensamma krafter finna och åtgärda otrygga miljöer i samhället ska genomföras minst en gång per år.

Trygghetsvandring till kommunens företag erbjuds av polisen i samverkan med kommun och försäkringsbolag i syfte att förebygga störning och brottslighet utifrån rutinaktivitetsteorin. “Denna teori utgår ifrån att brott inträffar när en motiverad gärningsman och ett lämpligt brottsobjekt (offer eller egendom) sammanträffar i tid och rum utan att det finns någon kapabel beskyddare närvarande. ” (Källa:  Polisens metodhandbok).

• Stödjande insatser i arbetet med ungdomar – i samverkan mellan socialtjänst, skola och polis ska föräldramöten genomföras för år 7, 8 och 9 en gång per år.
Insatser ska ske mellan dessa aktörer utifrån uppkomna situationer, i dialog, konkret deltagande i planering, genomförande samt utvärdering av insats.
Samverkan ska bidra till att förebygga brott, bidra till avhållsamhet av kriminella gärningar och identifiera ungdomar i riskzon.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close