Ny sökomgång för det statliga lokalhyresstödet

Det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran, som togs fram våren 2020, återinförs för ytterligare tre månader, januari-mars 2021. Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information och uppföljning av stödet. Ansökan ska ha kommit in senast den 30 juni 2021. Läs mer på Boverkets webbplats.

Vill du ha hjälp med ansökan?

Inger Wilstrand på Falun Borlänge-regionen kan hjälpa dig se om du kan ta del av stödet samt hjälpa till med ansökningsförfarandet. Kontakta Inger på telefon eller sms: 073-8145015, mejl: inger.wilstrand@fbregionen.se ,