Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Nya avgifter vid stöd och hjälp i Säters kommun

Från och med 1 september 2017 gäller nya avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Säters kommun. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige den 15 juni 2017.

Den största förändringen är avgiften för hemtjänst.
Den nya taxan innebär att kommunen tar ut avgift för hemtjänst efter en timtaxa, utifrån antal utförda timmar per månad.

Timtaxan för år 2017 är 269 kr/timme.
Du betalar enbart för den tid som utförs, högst 2 013 kr/månad, vilket är maxtaxa.

Här kan du läsa om alla förändringar i de nya avgifterna.

Ett brev med information har skickats hem till alla som i dag har beviljade insatser från Säters kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close