Nya trafikföreskrifter

LTF nr: 2082 2021:0017
Dnr: SBN 2021/0477

Säters kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot att parkera fordon
på Dalkarlsnäsvägen i Säter;
Beslutade den 3 juni 2021.
Med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § trafikförordningen (1998:1276) föreskriver
Säters kommun följande.

1 § På Dalkarlsnäsvägen mellan Fritidsvägen och 270 meter söder om Fritidsvägen får fordon
inte parkeras. Förbudet ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller
parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 09 juni 2021.

För Samhällsbyggnadsnämnden
Bengt Johansson
Gatuchef