Nytt: Årligt bidrag till ridskoleverksamheten

Fritidsutskottet gör satsning för att säkra förutsättningarna för fortsatt ridskoleverksamhet i Säter.

Säterbygdens ridklubb får ett årligt bidrag om 75 000 kr för att kunna hantera behovet av hästar i ridskoleverksamheten.

– Hästinköp är en återkommande större kostnad för ridklubben, och samtidigt en förutsättning för att ridskoleverksamhet ska kunna bedrivas´, säger Mats Nilsson, ordförande i Fritidsutskottet.
– Vi vet att ridskolan är en av de få fritidssysselsättningar där unga tjejer är i majoritet. Därför känns det här viktigt. Vi som kommun behöver stödja våra föreningar på ett sådant sätt att det finns den bredden som gör att vi har ett utbud som passar alla våra barn och unga.

Fritidsutskottet beslutade också att ge ett bidrag om 40 000 kr till en fyrhjuling (behövs för drift och skötsel).