Nytt mitträcke längt riksvägs 70

Den 1 september startar Trafikverket ett arbete med att byta det gamla vajerräcket till ett nytt balkräcke. Med nytt mitträcke nås den nivå av trafiksäkerhet som krävs vid höga hastigheter. I slutet av november beräknas mitträcket vara på plats längs hela sträckan mellan Romme och Säter. Då höjs hastigheten återigen till 100 km/tim.
I december sänktes hastigheten tillfälligt från 100 km/tim till 80 km/tim som en säkerhetsåtgärd tills det nya mitträcket är på plats.

Vajerräcke byts till balkräcke

Balkräcken kräver mindre underhåll än vajerräcken. Det underlättar för trafikanterna eftersom det blir färre trafikstörningar kopplat till reparationer av räcke. Det gynnar även arbetsmiljön för de som arbetar med underhåll på vägsträckan, eftersom dom inte behöver åka ut i vägområdet och åtgärda skador så ofta.

Balkräcke.

Balkräcke. Fotograf: Stefan Bratt/Trafikverket

Så påverkas trafiken under arbetet

Arbetet börjar vid Romme och arbetar sig mot Säter.

Trafiken kommer att lotsas förbi arbetsplatsen på ett säkert sätt. Trafikanterna kan köra förbi arbetsplatsen på ett körfält i båda riktningarna.
För att få en säker arbetsmiljö sänks hastigheten till 30km/h där trafiken passerar personer som arbetar med mitträcket.
Trafikverket ber trafikanterna respektera hastigheten som skyltas och visa hänsyn.