Omställnings- och omsättningsstöd

Omställningsstöd – ansök senast 31 mars 2022

Nu går det att söka omställningsstöd igen. Du kan ansöka om stöd för del av fasta kostnader för december 2021 och januari 2022. För att kunna söka måste vissa kriterier vara uppfyllda. Se vad som krävs och hur man gör på Skatteverkets hemsida.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare – ansök senast 30 april 2022

Nu kan enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin söka omsättningsstöd igen. Man kan nu ansöka om stöd för perioderna december 2021 och januari 2022. För att kunna söka måste vissa kriterier vara uppfyllda. Se vad som krävs och hur man gör på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida.

Omsättningsstöd för handelsbolag – ansök senast 30 april 2022

Nu kan handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin söka omsättningsstöd igen. Man kan nu ansöka om stöd för perioderna december 2021 och januari 2022. För att kunna söka måste vissa kriterier vara uppfyllda. Se vad som krävs och hur man gör på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida.