Omställningsstöd för augusti 2020–september 2021

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning under stödperioderna augusti 2020-september 2021, jämfört med motsvarande månader under 2019. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.