På väg mot bättre läge för bygglovsfrågor

Säters kommuns miljö- och byggenhet har en tid brottats med svårigheter med bemanningen. Det har lett till att enheten haft problem med att hinna handlägga alla inkomna ärenden. Som ytterligare faktor har antalet ärenden ökat kraftigt under covid-19-pandemin. De åtgärder som satts in börjar få effekt.
– Enheten har kunnat koncentrera sig på att komma ikapp med att handlägga de ärenden som varit kompletta och redo för handläggning säger Andreas Mossberg, chef för Samhällsbyggnadssektorn.
– Vi har kommit så långt att det nu finns beslut i alla ärenden som varit klara att ta beslut i och endast ett fåtal ärenden har fått reducerad avgift på grund av fördröjd handläggning, Marie Olsson, tf Miljö- och byggchef på Säters kommun.

Rekryteringsläget för bygglovshandläggare är tufft, men nu kommer en ny medarbetare att börja arbeta inom kort.
– Vi ser fram emot att få en ny medarbetare som börjar den 1 december, säger Marie Olsson.
– Med det tar vi ytterligare ett steg mot att åter få en hållbar situation på enheten.