Större möjligheter att slakta djur på samma gård som de kommer från

EU:s regler har tillåtit slakt på jordbruksanläggning av ett begränsat antal nötkreatur, hästar och tamsvin sedan hösten 2021. Året därpå tog Livsmedelsverket fram hur reglerna ska fungera i praktiken. Det arbetet gjordes tillsammans med en bred grupp intressenter, bland annat lantbrukare, slakterier och branschorganisationer. Arbetet ledde fram till större möjligheter för företagen eftersom vi tillåter […]

Säters brottsförebyggande arbete utvecklas

Den första juni 2023 började Lagen om kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet att gälla. Lagen har fört med sig en del förändringar i Säters brottsförebyggande arbete. Bland annat växer det lokala brottsförebyggande rådet. Från och med maj 2024, kommer alla nämnder att ha ledamöter i det brottsförebyggande rådet, under Sune Hemmingsson (C) som ordförande, […]

Nyhetsbrev – Näringslivet, 9 april 2024

Senaste nytt och tips från Näringslivsenheten får du i vårt senaste nyhetsbrev. Får du inte redan våra nyhetsbrev och inbjudningar till företagsaktiviteter så se till att anmäla dig till dem för att inte missa något som kan vara av nytta för dig. Här kan du läsa mer och registrera dig.

Förskolebarnen sprider glädje på det särskilda boendet Prästgärdet

Varje vecka kommer en grupp förskolebarn från förskolan Varggropen och besöker det särskilda boendet Prästgärdet i Säter. Varannan vecka kommer en grupp med 3–4 åringar och varannan vecka kommer det en grupp med 4–5 åringar. Det är ett mycket populärt besök hos de boende. Barnen har sångstunder med instrument, rörelse, sagostunder och ritar tillsammans med […]

Tillstånd för gatupratare, blommor och/eller uteservering

Om du önskar anlägga uteservering, ställa ut gatupratare, blommor, varor eller liknande från din butik/lokal behöver du ansöka om polistillstånd för begagnande av allmän plats. Det gör du på Polisens webbsida.  Gator och trottoarer är allmän plats vilket innebär att det är ordningslagen och kommunens lokala ordningsföreskrifter som bestämmer hur platser får användas. Gatupratare och dylikt […]

Företagare: Få bidrag för minskad energiförbrukning

Det EU-finansierade projektet EENergy delar ut över 900 bidrag på upp till 10 000 euro till små och medelstora företag. Pengarna ska användas till åtgärder som minskar ditt företags energiförbrukning med minst fem procent. Vad kan du ansöka för? Bidraget kan användas för investering i exempelvis ny energieffektiv utrustning som solpaneler men omfattar även konsulttjänster, […]

Livsmedelsberedskap – förmågan måste stärkas i alla led

Företag inom livsmedelssektorn är aktiva, medvetna och på rätt spår. Och mycket har gjorts för att stärka beredskapen inför kriser och krig. Men för att företagen ska kunna hantera allvarliga störningar under höjd beredskap, som långvariga strömavbrott, IT-störningar och brist på kritiska varor, krävs fortfarande betydande insatser och resurser. För att bygga livsmedelsberedskapen och kunna […]

Nyföretagandet ökar i Säters kommun

Trots den ekonomiska verkligheten vi befinner oss i ökade nyföretagandet 2023 i Säter med närmare 7 % från föregående år!  Det visar Nyföretagarcentrums Nyföretagarbarometer. 47 nya företag har registrerats 2023 jämfört med 44 stycken 2022. En ökning med 7 % kan tyckas marginell men sett i jämförelse med hela Sverige där antalet nystartade företag minskat […]

Beslut om fördelning av bidrag för större evenemang 2024

Säters kommun stödjer genomförande av evenemang. Föreningar kan söka tre olika evenemangsbidrag; bidrag för mindre kulturevenemang, bidrag för mindre fritidsevenemang eller evenemangbidrag för större evenemang. Evenemangsbidraget för större evenemang, som är på 200 000 kr, beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att fördela på följande sätt för 2024: 30-31 mars, Konstspaning i Säterbygd, 35 000 kr 27 april, Klippingracet, […]