Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Mer solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning

Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter. Resultatet visar att projekten på ett effektivt sätt lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ. Projekten har även lett till ett ökat intresse för energi- och klimatrådgivningen som […]

Vattenavstängning i Pingbo den 14/11

På grund av underhållsarbeten av Pingbos dricksvattenledningar, kommer vattendistributionen att störas. Arbetet beräknas pågå 2019-11-14 från ca kl. 08:00 till ca kl. 11:00. Under arbetets gång är vattnet helt avstängt. Kokningsrekommendation För att säkra vattenkvalitén kommer vi att utföra provtagning efter slutfört arbete. Resultatet på provtagningen brukar ta ca en vecka. Efter underhållsarbetet uppmanar vi […]

Konstnärlig gestaltning i det nya särskilda boendet

Nu bjuder Säters kommun in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i det nya särskilda boendet. Följ länken till utlysningen! Med konstgestaltningen så ska hänsyn tas till de boendes förutsättningar, Säters identitet och husets arkitektur. Den ska möjliggöra dialog mellan de boende, personal och anhöriga. Gestaltningen ska vara på plats när huset […]

Dricksvattnet i Grängshammar är tjänligt

Dricksvattnet från det kommunala ledningsnätet i Grängshammar betraktas som ”tjänligt dricksvatten” igen. Vattnet behöver därmed inte längre kokas före användning som/till livsmedel. Frågor och information angående dricksvattnet hänvisas till VA-renhållning via växeln 0225-55 000 eller e-post sbn@sater.se. Tackar för visat tålamod/ VA-Renhållningsenheten

2019 års Kulturpris och Kulturstipendium tilldelas…

Kulturpristagare 2019 Säters kommuns kulturpris tilldelas Margareta Robertsson. Margareta har under många år aktivt arbetat för att bevara det textila kulturarvet och för att lyfta fram kvinnors arbete och vävandet som konstform. Margareta har genom sitt engagemang inspirerat många att sätta sig vid vävstolen. I det egna vävandet har hon utvecklat gamla tekniker för att […]

Säters Kommun genomför gallring på Åsen i Säter.

Under sommaren genomfördes en röjning för släppa in mer ljus och öppna upp Åsen. Som ett sista steg i skötseln i området ska det nu till och gallras. Större delen av Säters kommuns skogsmark från fritidsvägen ner mot Danielshage. Syftet med gallringen är att sköta skogen, där vi ger tallar och lövträd utrymme för att […]

Välkommen på samråd för ny Detaljplan i Säters tätort

Trafikverket bygger om Dalabanan för att få större kapacitet. Det är för att vårt Dalarna ska få bättre möjligheter till transporter och pendling, och därmed främja utvecklingen i Dalarna. För att möjliggöra för projektet behöver Säters Kommun göra vissa förändringar i Säters tätort. Därför görs en ny detaljplan för en mindre del av centrum. Nu […]

Skönvikshallens öppettider under höstlovet

Skönvikshallens höstlovstider! Simhallen: Tisdag – torsdag 12:00-20:00 Fredag 10:00-17:00 Lördag – Stängt Söndag 10:00-14:00 OBS! Tisdag – torsdag kl. 12:00-20:00 har vi gratis bad för barn och ungdom 0-17 år! Gym och sporthall: Måndag – fredag 07:00-22:00 Lördag – Stängt Söndag 08:00-17:00 OBS! Tisdag – torsdag kl. 10:00-12:00 har vi gratis prova-på-tid med instruktör på […]

Biltvätt etableras i Säter

Vid Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säter etableras en biltvättanläggning där man själv kan tvätta sin bil. Ett hål i utbudet och servicen i Säter fylls nu när etableringen sker. Nu kommer Säterborna kunna tvätta sina bilar själva vid anläggningen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close