Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Brist på maskiner har fördröjt snöröjning

– Under onsdagen har det snöat kraftigt. 2-2,5 decimeter tung nysnö har fallit. Temperaturen har varit ungefär nollgradig och det har inneburit en utmanande situation för våra snöröjare. Den tunga snön tar tid att flytta på och är dessutom svår att få med sig på ett bra sätt, säger Mikael Spjut, gatuchef, Säters kommun.

Avbrott i vattenförsörjningen

På grund av det kraftiga snövädret och därav elavbrott är Grängshammar, Skenshyttan, Ulvshyttan och Norbo utan vatten. Vattentankar finns på: Grängshammar 346 Korsningen Smedjebacksvägen – Grängshammarvägen Vid omklädningsrummet fotbollsplanen Ulvshyttan (Ulvshyttan 57) Norbovägen 40 Dala energi informerar på sin sida om snöfallet och de strömavbrott som drabbat boende i Säters kommun.

Information om Morbyvägen

Information om arbeten efter Morbyvägen! Vi har nu sen en dryg vecka tillbaks passerat Odalvägen och jobbar oss vidare uppöver mot Livens väg. Cyklister och gångtrafikanter kan nu använda sig av Odalvägen för att ta sig mellan Moraby och Enbacka.

Snöröjning

Idag har vi vinter. Vi har samtliga enheter ute för snöröjning, såväl egen regi som entreprenörer.

Om strömavbrott i samband med snöfallet

Dalaenergi informerar på sin sida om snöfallet och de strömavbrott som drabbat boende i Säters kommun.

Nya öppettider på Återvinningscentralen

Nu utökar vi öppettiderna på lördagar till 15. F.r.om. 8 januari 2018 börjar våra nya öppetider på ÅVCn i Säter.

Underrättelse om granskning, detaljplan kvarteret Liljan

Underrättelse om granskning Detaljplan för kvarteret Liljan, Säters kommun Säters kommun föreslår att en ny detaljplan ska upprättas för kvarteret Liljan. Planområdet ligger i anslutning till länsväg 650 (Smedjebacksvägen), riksväg 70 och Ljusterån. Förslaget avviker från kommunens översiktsplan från 2013 där delar av planområdet redovisas som centrum och butiker. Detaljplanen syftar till att inom planområdet […]

Kommunfullmäktiges novembersammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder på Folkets Hus i Säter torsdagen den 30 november klockan 17.00. Kommunfullmäktige behandlar bland annat Utvecklingsplan för Säterdalen, Reviderad budget 2018 samt Taxa för miljöbalken och plan- och bygglovstaxa.

Barnens lek i fokus för Säterdalsförslag

Säterdalens halvmilslånga ravinsystem och spännande naturmiljöer erbjuder något unikt med stor utvecklingspotential. Det är redan idag det besöksmål i kommunen som lockar flest besökare och en omtyckt plats för många Säterbor. Fäboden, leken och insatser för att förbättra trafiksäkerheten är de delar som prioriteras i den plan som Kommunstyrelsen nu lämnar till Kommunfullmäktige för beslut.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close