Titta på kommunfullmäktiges novembersammanträde

Kommunfullmäktige i Säter sammanträder på Folkets Hus, torsdagen den 28 november kl. 17.00. Du kan följa mötet via webb-TV. Webb-sändningen kan följas direkt och även i efterhand. Sammanträdet webbsänds via länken här

Telefoniproblem i Dalakommunerna

Dalakommunerna upplever problem med telefoni efter en uppgradering av system. I Säters kommun drabbar det de så kallade svargrupperna. Svarsgrupper är gruppnummer där flera handläggare kan svara på samma nummer. Upplever du problem att nå fram, eller att samtalskvaliteten är mycket dålig, ring till vår växel, 0225-55000 och be att bli kopplad direkt till en […]

Nyhetsbrev – Näringslivet

Senaste nytt och tips från Näringslivsenheten får du i vårt senaste nyhetsbrev som du hittar om du klickar här. Här kommer en sammanfattning av nyhetsbrevet:

Mer solel och hållbara transporter genom energi- och klimatrådgivning

Sedan våren 2018 har Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare gått ihop i två gemensamma projekt om solel och hållbara transporter. Resultatet visar att projekten på ett effektivt sätt lyckats stötta privatpersoner, företag och organisationer i övergången till mer förnybara och klimatsmarta alternativ. Projekten har även lett till ett ökat intresse för energi- och klimatrådgivningen som […]

Vattenavstängning i Pingbo den 14/11

På grund av underhållsarbeten av Pingbos dricksvattenledningar, kommer vattendistributionen att störas. Arbetet beräknas pågå 2019-11-14 från ca kl. 08:00 till ca kl. 11:00. Under arbetets gång är vattnet helt avstängt. Kokningsrekommendation För att säkra vattenkvalitén kommer vi att utföra provtagning efter slutfört arbete. Resultatet på provtagningen brukar ta ca en vecka. Efter underhållsarbetet uppmanar vi […]

Konstnärlig gestaltning i det nya särskilda boendet

Nu bjuder Säters kommun in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i det nya särskilda boendet. Följ länken till utlysningen! Med konstgestaltningen så ska hänsyn tas till de boendes förutsättningar, Säters identitet och husets arkitektur. Den ska möjliggöra dialog mellan de boende, personal och anhöriga. Gestaltningen ska vara på plats när huset […]

Dricksvattnet i Grängshammar är tjänligt

Dricksvattnet från det kommunala ledningsnätet i Grängshammar betraktas som ”tjänligt dricksvatten” igen. Vattnet behöver därmed inte längre kokas före användning som/till livsmedel. Frågor och information angående dricksvattnet hänvisas till VA-renhållning via växeln 0225-55 000 eller e-post sbn@sater.se. Tackar för visat tålamod/ VA-Renhållningsenheten

2019 års Kulturpris och Kulturstipendium tilldelas…

Kulturpristagare 2019 Säters kommuns kulturpris tilldelas Margareta Robertsson. Margareta har under många år aktivt arbetat för att bevara det textila kulturarvet och för att lyfta fram kvinnors arbete och vävandet som konstform. Margareta har genom sitt engagemang inspirerat många att sätta sig vid vävstolen. I det egna vävandet har hon utvecklat gamla tekniker för att […]

Säters Kommun genomför gallring på Åsen i Säter.

Under sommaren genomfördes en röjning för släppa in mer ljus och öppna upp Åsen. Som ett sista steg i skötseln i området ska det nu till och gallras. Större delen av Säters kommuns skogsmark från fritidsvägen ner mot Danielshage. Syftet med gallringen är att sköta skogen, där vi ger tallar och lövträd utrymme för att […]