Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Sök hjälp med snöskottningen

Nu är det dags att ansöka om snöröjning för säsongen år 2017/2018. Personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder kan få hjälp med snöröjning av entréer, gårdsplaner med mera. Du ansöker på en särskild blankett.  För att du ska få stödet krävs att du uppfyller vissa kriterier. Du hittar Riktlinjer och blankett för ansökan om stöd med snöskottning här. Du kan också […]

Information om kommande VA & Gatuarbeten i Mora by

Samhällsbyggnadsförvaltningen har börjat att bygga en ny högreservoar och kommer snart påbörja jobbet med nya va-ledningar i Mora By för säkerhetsställa framtida behov.Arbetet innefattar byggnationen av en ny högreservoar, byte av ledningar för spillvatten och dricksvatten samt ny läggning av dagvatten. Även servisledningar kommer att bytas till berörda fastigheter. Tänk på att även Er fastighets […]

Inbjudan till Företagsfrukost 29 september

Den sista fredagen denna månad öppnar morgonens värd, Dalform AB, dörrarna till månadens företagsfrukost. Vi stöter i många sammanhang på oron över kompetens- och arbetskraftsbehov, både idag och inte minst framåt. Arbetsförmedlingens spåman, Janne Sundqvist, kommer att ge oss ”en ny bild av morgondagens arbetsmarknad”. Även vårt värdföretag kommer att beröra det behov och utmaningar […]

Vi söker seniorer som vill testa ny teknik för ökad trygghet hemma

Kommunens utvecklingprojekt “larmcentral 2.0” driver vi tillsammans med KTH. Med helt ny teknik ska det blir tryggare hemma och du/din anhörig ska kunna bo hemma och klara vardagslivet själv så länge som möjligt. De personer som senioren vill (till exempel barn, granne eller vän) kommer få mer information om läget hemma hos senioren, vilket ska […]

Avbrott i vattenförsörjningen i Naglarby och Mora By

Vattnet i Naglarby och Mora by kan tillfälligt bli avstängt torsdag 14 september. Det kan förekomma grumligt samt missfärgat vatten efter arbetet, det löser man genom att spola rikligt i kranen.

Satsning på närvaroteam för alla barns rätt till utbildning

Kommunstyrelsen har tilldelat 2 739 000 kr till projektet att främja närvaro i förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola i Säters kommun. Projektet innebär ett större samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. – Alla barn har rätt till utbildning och när vi nu tilldelar medel för en satsning på närvaroteam, ska vi bli bättre på […]

Stölder utreds internt och av Polisen

Det har det skett ett flertal stölder hemma hos personer i Säter som har hemtjänst. De drabbade har polisanmält stölderna och väntar på Polisens utredningar. Flera anhöriga har också kontaktat Säters kommun, och det är så som Säters kommun fått veta om stölderna. Eftersom stölderna skett inom samma område, och där personerna har hemtjänst, ser […]

Förslag till ja till tilllnyktringsplatser

– Vi ser fram emot att säkerheten kring berusade personer ökar. Tillnyktringsplatser är en viktig del i detta. Därför vill Säters kommun vara med och finansiera ett utökat antal platser i Dalarna, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande om  förslaget till att ingå avtal kring tillnyktringsplatser. Lagen om omhändertagande av berusade personer mm (LOB) är en lag […]

Miljö- och naturvårdspris

Nu är det dags att nominera personer, föreningar eller företag till kommunens miljö- och naturvårdspris. Mottagarna ska ha ”nedlagt ett omfattande och betydelsefullt arbete för miljö- och naturvården i Säters kommun”, men behöver inte vara skrivna i kommunen. Du som har förslag på värdiga mottagare av priset skriver lämpligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 300, 783 27 Säter, eller skickar e-post […]

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close