Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Förslag till ja till tilllnyktringsplatser

– Vi ser fram emot att säkerheten kring berusade personer ökar. Tillnyktringsplatser är en viktig del i detta. Därför vill Säters kommun vara med och finansiera ett utökat antal platser i Dalarna, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande om  förslaget till att ingå avtal kring tillnyktringsplatser. Lagen om omhändertagande av berusade personer mm (LOB) är en lag […]

Miljö- och naturvårdspris

Nu är det dags att nominera personer, föreningar eller företag till kommunens miljö- och naturvårdspris. Mottagarna ska ha ”nedlagt ett omfattande och betydelsefullt arbete för miljö- och naturvården i Säters kommun”, men behöver inte vara skrivna i kommunen. Du som har förslag på värdiga mottagare av priset skriver lämpligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 300, 783 27 Säter, eller skickar e-post […]

Galet tokig i Säter – nu som musikvideo

Andreas Ljusterängs succésingel ”Galet Tokig i Säter” har nu blivit musikvideo. Kolla in den på youtube. På Spotify har låten nu haft över 50 000 lyssningar.

Reparation Rådhustrappan

Den 21 augusti påbörjas renoveringen av Rådhusets trappa utanför huvudentrén. Det innebär att besökare hänvisas till entrén som finns på baksidan av Rådhuset (entré från Västra Långgatan). Det innebär också att under renoveringstiden påverkas möjligheten att parkera vid Rådhuset. För att trafik ska kunna passera Rådhuset kommer parkeringsplatserna framför huset, på Åsgränd att tas bort […]

Nya avgifter vid stöd och hjälp i Säters kommun

Från och med 1 september 2017 gäller nya avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Säters kommun. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige den 15 juni 2017. Den största förändringen är avgiften för hemtjänst. Den nya taxan innebär att kommunen tar ut avgift för hemtjänst efter en timtaxa, utifrån antal utförda timmar per månad. Timtaxan för år […]

Var rädd om vårt dricksvatten

Kommunen uppmanar alla att vara sparsam med vårt grundvatten Man bör undvika att vattna gräsmattan, tvätta bilen och att använda “vattenslukande” apparater i hushållet, som till exempel vattenspridare, högtryckstvätt, pool och badkar. Vi inledde sommaren med grundvattennivåer som var mycket under det normala i södra Dalarna. Redan i april visade mätningarna mycket låga nivåer. Grundvatten […]

Viktigt följa parkeringsanvisningar vid Säterdalen

Vi ber besökande till Säterdalen att respektera den skyltning som finns vid i området runt Gruvplanen och Säterdalen. Räddningstjänst och utryckningsfordon måste ha fria vägar att ta sig ner till parkområdet. Det råder parkeringsförbud på Marcus Kocks väg ner till parkeringen, samt att på Myntvägen får endast fordon med tillstånd framföras.

Gatuenheten informerar

Från och med 15:e Augusti kommer det att genomföras en trafikreglering vid kvarteret runt kyrkan.Åtgärderna fokuserar främst för att förbättra tryggheten för elever vid skolan samt att trygga deras skolväg. Situationen idag med tät trafik kombinerat med elever som tar sig till och från skolan är ett problem.Gatuenheten kommer tills vidare att enkelrikta 3 gator […]

Information gällande ombyggnationen av Åsenvägen

Det har kommit in flera frågor till gatuenheten angående timglaspassagen som byggts på Åsenvägen. Syftet med en timglashållplats är dels hastighetsdämpning med hänvisning till avsmalningen och dels en trafiksäkerhetsåtgärd med hänvisning till att busspassagerare kan stiga ur (och kliva på) bussen utan passerande fordonstrafik. Det finns inte några rättigheter i trafiken, bara skyldigheter. Vem som ska lämna […]

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close