Information från Länsstyrelsen till företagare om den tillfälliga covid-19-lagen

Länsstyrelsen Dalarna uppmanar företagare att kontakta dem för att reda ut eventuella oklarheter kopplade till den tillfälliga covid-19-lagen som gäller till och med 31 januari 2022 om vad som gäller för just deras arrangemang (restauranger med flera) om det inte framgår av den information som finns (det finns många omständigheter som kan påverka vilka regler […]

Säter rankad femte bästa för unga ur ett boendeperspektiv

I ett nytt index rankas Säters kommun som femte bästa i Sverige och som bästa i Dalarna. Det är Länsförsäkringar fastighetsförmedling som sammanställt ett antal faktorer: ungdomsarbetslöshet, bostadspriset för bostadsrätt, trångboddhet och tillgång till bostäder för unga. Även antalet försäljningar under de senaste 12 månaderna vägs in. Syftet är att visa hur olika faktorer påverkar […]

Påverkan på vattentryck i samband med elarbeten – Nyberget & Lövåsen

Dala Energi kommer utföra planerade elarbeten i Nyberget och Lövåsen under tisdagen 7 december mellan kl 10 och 12:30. Det medför att hushåll och verksamheter i Nyberget och Lövåsen kan få dåligt vattentryck eller blir helt utan vatten under en del av tiden. Spola rikligt när vattnet är tillbaka.

En säker trafiksituation vid byggplatsen

För att säkerställa en så bra trafiksituation som möjligt vid byggplatsen för det särskilda boendet Prästgärdet, kommer en grönyta i korsningen Åsenvägen-Gränsgatan att tillfälligt ge plats för en lossnings- och vändplats för lastbilar med leveranser till byggnationen. – Vi gör detta för att det ska vara säkert för både dem som rör sig kring väg […]

Många behövande utan stöd – så kan du hjälpa

Bristen på gode män i Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Säter och Gagnef är stor. Nu efterlyser samverkanskommunerna fler som kan hjälpa till. – Vi behöver fler gode män som kan hjälpa medmänniskor som riskerar att hamna i utanförskap och inte får sina rättigheter tillgodosedda, säger Peter Kindström, rekryteringsansvarig på Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen. Gode män […]

Arbetet med detaljplan Präst Källa fortsätter

Arbetet med att ta fram en detaljplan för bostadsbebyggelse på Präst Källa pågår fortsatt och nu görs kompletterande utredningar inför den så kallade granskningen. Det handlar bland annat om en geoteknisk utredning. I samband med utredningarna förekommer platsbesök och viss aktivitet på planområdet så som till exempel provtagning av markförhållanden och höjdmätningar. I dagsläget påverkar […]

Detaljplan ute på granskning

Mellan 25 november – 23 december finns  Detaljplan för mötesspår i Mora By samt upphävande av del av detaljplan (byggnadsplan) för del av Mora by ute på så kallad granskning. Det betyder att du kan tycka till om förslaget. Detaljplanen syftar till att möjliggöra Trafikverkets projekt Kapacitet- och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan. En av åtgärderna […]

Titta på kommunfullmäktiges novembersammanträde

Kommunfullmäktige i Säter sammanträder på  Folkets Hus i Säter, torsdagen den 25 november oktober kl. 17.00. Du kan följa mötet via webb-TV. Webb-sändningen kan följas direkt och även i efterhand. Sammanträdet webbsänds via länken här

Nyhetsbrev – Näringslivet, 24 november 2021

Senaste nytt och tips från Näringslivsenheten får du i vårt senaste nyhetsbrev. Får du inte redan våra nyhetsbrev och inbjudningar till företagsaktiviteter så se till att anmäla dig till dem för att inte missa något som kan vara av nytta för dig. Här kan du läsa mer och registrera dig.