Informationsmaterial att ladda ner, skriva ut och sätta upp fritt

På MSBs hemsida finns informationsmaterial att ladda ner och sätta upp för att påminna besökare om hur de bäst undviker smittspridning. Det finns även en checklista för dig som verksamhetsutövare om hur du kan anpassa din verksamhet så att du, dina medarbetare, besökare och kunder kan följa myndigheternas riktlinjer och råd. Ladda ner, skriva ut […]

Lågflygande helikopter

Geofysisk mätning från helikopter kommer under juli månad att genomföras i två områden öster om Falun och Borlänge. Mätningen ingår i ett undersökningsprogram för mineralprospektering utfört av Viad Royalties AB och syftet är att söka efter metaller. Inom mätområdena (se kartan) flyger en helikopter längs parallella linjer på c:a 85 meters flyghöjd. En mätsond hänger […]

Blommor stjäls från allmänna planteringar

Den senaste tiden har ett större antal nyplanterade växter/blommor stulits från blomlådor och planteringar i Säters stad (bland annat från nyplanteringen på Rådhustorget.  Stölderna polisanmäls., och vi uppmanar alla att vara uppmärksamma och kontakta polisen om du ser något som kan ha samband med stölderna.

Ny footgolfbana i Säter iordningsställd av sommarjobbare

I fredags invigdes Säters första footgolfbana med nio hål ute på Skönvik. Man har länge planerat för en bana och nu är den äntligen färdig att användas. Det är kommunens sommarjobbare som har haft som arbetsuppgift att iordningsställa banan, som nu är invigd och redo att spelas på. Footgolf är en hybrid mellan fotboll och […]

Fritidsbanken finns nu i Säterdalen

Fritidsbanken är som ett bibliotek, här kan du låna allt från sportutrustning till spel och aktivitetsprylar. Vi finns vanligtvis på Gärdet men under sommaren finns också möjlighet att låna artiklar nere i Säterdalen vid Skjutarkröken. Använd gärna det som finns i lådan men kom ihåg att lämna tillbaka det när ni går därifrån så kan […]

Var vaksam och se upp för bluffakturor

Organisationen Svensk handel har sett en kraftig ökning av anmälda bluffakturor under coronakrisen. Har du fått en bluffaktura kan du ta hjälp av råden på Svensk handels hemsida.  Varningslista Svensk handels varningslista varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande.

Till alla företagare i Dalarna – Nyhetsbrev 26 juni

I denna, för företag och organisationer, utmanande tid krävs både nytänkande, mod och samverkan. Detta är något vi ser mycket av – mellan företag, främjare, näringslivskontor, regionen, föreningar och organisationer. Initiativen är bra och många men ibland kan det vara svårt att hitta rätt bland alla bra ting. Just därför har vi nu gått samman […]

Ny ekonomichef, näringslivschef och kulturchef

Säters kommun har rekryterat en ny ekonomichef: Catherine Hellgren, som tillträdde sin tjänst efter midsommar. Dessutom har näringslivsenheten fått en ny chef i form av Josefin Enström, tidigare näringslivsutvecklare på enheten. – Vi har nu två goda krafter på plats i viktiga funktioner på Säters kommun, säger Marita Skog, kommundirektör. – Ekonomienheten och dess chef […]

Region Dalarna erbjuder invånarna provtagning för covid-19

Från och med nästa vecka, vecka 27, kan personer i Dalarna med symtom på covid-19 boka tid för provtagning med PCR-prov på sin vårdcentral. PCR-prov, även kallat virusprov, visar om den som provtas har en pågående covid-19-infektion. – Provtagningskapaciteten har successivt byggts upp och regionen gör nu bedömningen att alla medborgare i länet, som har […]