Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Isbana på sjön Ljustern

Vår ambition är att det ska finnas möjlighet att åka skridskor, spark eller promenera på sjön Ljustern i Säter. På grund av rådande väderlag med mycket snö har vi svårt att hålla banan snöfri hela tiden. Den tilltänkta banan finns plogad från hundbadet vid Prästgärdet ut till Björknäs udde där det vänder. Sen även en bana från hundbadet vid Prästgärdet ut […]

Vi söker kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

Vi söker familjer med resurser att ta emot en till i sin familj. Man kan bo i lägenhet, hus på landet, vara ensamstående, gift, sambo, med eller utan barn, arbeta heltid, deltid eller studera. Det finns ingen formell åldersgräns Det viktigaste är att det finns en trygg och stabil tillvaro, utrymme, gott om tid och […]

Avbrott i vattenförsörjningen i Gruvby och Naglarby

Vattnet i Gruvby och Naglarby är avstängt tills vidare på grund av att man lokaliserat en vattenläcka. Reparationsarbete pågår. Efter reparationsarbetet kan vattnet eventuellt bli missfärgat – spola då i kranen tills vattnet är klart. Informationen är uppdaterad 26 januari kl 17:38.

Utebliven sophämtning

På grund av halka har vissa inte fått sina sopkärl tömda enligt schema, nytt försök görs på måndag 29 januari.

Snöröjning pågår

Läget onsdag förmiddag Enligt prognos skall det nu vara plusgrader och inslag av regn i några dagar. Snöröjning med alla resurser pågår därefter fortsätter vi med bortforsling av snömassor, prioritering på farliga korsningar, ut och infarter samt parkeringar. Hyvling kommer att påbörjas inom en snar framtid det som prioriteras är bussgatorna i första hand. Vi […]

Extrapengar till föreningars satsning på inkludering

Kommunstyrelsen har beslutat om att införa en tidsbegränsat särskild pott för inkluderande aktiviteter. 200 000 kronor avsätts till bidrag som ska leda till att fler människor ska känna sig trygga, respekterade och delaktiga i föreningslivet och lokalsamhället. – Vi hoppas att många i vårt lokalsamhälle kan känna sig motiverade att titta på nya arbetssätt och […]

Felaktiga hämtningsdagar i Säters kommun almanacka 2018

Hämtningsdagarna som finns med i almanackan från Säters kommun är felaktiga, rätt hämtningsdagar ser du här. Hämtningsdagar 2018.

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts för läsåret 2018/2019

Den elev som av särskilda skäl inte kan ta sig till skolan behöver ansöka. Från och med höstterminen 2018 inkluderar det även förskoleklass. Särskilda skäl kan bland annat vara dubbelt boende, funktionsnedsättning eller farlig skolväg. Har eleven mer än tre kilometer till skola behöver ni inte ansöka. Vid val av annan skola än placeringsskola behöver man […]

Advokatjour på Säters bibliotek

Har du juridiska frågor? Få rådgivning av Advokatfirman Ulrika Åsåker AB, på Säters bibliotek. Advokatfirman Ulrika Åsåker AB finns på plats på Säters bibliotek tisdagarna 6/2, 6/3, 3/4 och 8/5. Klockan 17.30 – 18.45. Rådgivning i max 15 minuter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close