Risk för brand – branschriktlinjer för dig som jobbar i skog

Det är extremt torrt, och på flera ställen i landet kämpar räddningstjänsten med bränder. För dig som arbetar i skog och mark är det bra att uppdatera dig om branschriktlinjerna.

Krisberedskapsveckan – Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ned?

40 procent av landets befolkning vet inte hur de kan förbereda sig för en samhällskris. Det är många, och en anledning till en satsning på att höja kunskapen. Den 28 maj – 3 juni 2018 arrangeras Krisberedskapsveckan i Sverige för andra gången, med information om hur du förbereder dig.  Om vi är fler som har […]

Eldningsförbud – var mycket försiktiga!

Det råder hög brandrisk i stora delar av Sverige och eldningsförbud i samtliga dalakommuner. Det torra och varma vädret gör att brandrisken kommer bestå eller öka under helgen. Både nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner går nu ut med uppmaning till allmänhet och skogsbrukare om att vara extra försiktiga. Var extra försiktig utomhus med allt som […]

Grillning i Säterdalen

Det råder eldningsförbud i hela Säters kommun men frågan har dykt upp om det är tillåtet att grilla i Säterdalen. Det är ok på anvisade grillplatser och naturligtvis under eget ansvar. Självklart måste man vara extra noga med att släcka ordentligt med tanke på brandfaran!

Avbrott i vattenförsörjningen på Hagavägen, Säter

Vattnet kommer att stängas av på Hagavägen, Säter kl 13:30 i c:a 2 timmar på grund av ett ventilbyte. Efter reparationsarbetet kan vattnet eventuellt bli missfärgat – spola då i kranen tills vattnet är klart. Informationen är uppdaterad 24 maj 2018 kl 11:55.

Drift och underhållsarbete på fjärrvärmenätet

Hedemora Energi AB informerar: Med anledning av underhållsarbete på fjärrvärmenätet torsdagen den 24/5 mellan klockan 07:00-09:00 kan en temperatursänkning bli märkbar på både värme och varmvatten i er fastighet. Gäller fastigheterna i Säter med följande adresser: Turistbyrån, Salutorget 1, Västra Långgatan 12 Tekniska kontoret, Åsgränd 2, Rådhuset Idun Haken, Järnvägsgatan 22, Folkets hus, Pelles väg […]

1000 bilder av Säter

Sedan starten har över 1000 bilder publicerats på bildenavsater.se. Bilder som Säterborna har delat med sig av för att visa vad som är det som gör platsen Säters kommun till en plats att trivas på. Bilderna har berikat bilden av Säter, och använts i kommunens arbete med att hitta framåt när det gäller vad vi […]

Vattenläckan åtgärdad

Den tidigare vattenläckan på Smala Gränd som berörde området runt Hagavägen är nu åtgärdad. Om vattnet är missfärgat så spola lite extra tills det försvinner.

Vattenläcka i området runt Hagavägen

Det är en vattenläcka på Smala Gränd som berör området runt Hagavägen. Reparationsarbete pågår för fullt och vattnet beräknas återkomma om några timmar. Uppdaterad 11:50