Fakturering av årsavgifterna för miljö- och hälsoskyddstillsynen

Snart skickas fakturan för årsavgifterna för miljö- och hälsoskyddstillsynen ut. Det gäller de företag som har en miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig. Här kan du läsa mer om avgiften. Har du svårigheter att betala? På grund av effekterna av coronapandemin har Säters kommun tagit fram stödåtgärder för de företag som har […]

Frukostfilm med tips från ViNi Ekonomikonsult

Informationen som skulle delats på företagsfrukostarna kan du ta del av i frukostfilmer istället. I den här frukostfilmen får du träffa Ulrika och Fredrik Nygren på ViNi Ekonomikonsult i Säter som ger tips och råd till dig som företagare under rådande coronapandemi. Varför frukostfilm? Eftersom vi just nu inte kan träffas som vanligt på företagsfrukostar […]

Julgåva blir sommargåva

Inför sommaren delar Säters kommun ut presentkort till sina medarbetare. – Hela vår organisation har ställt om och arbetar koncentrerat med att hantera Coronapandemins effekter. Vi tycker verkligen att detta är rätt tid att visa även på detta sätt, att vi ser det fina arbete som görs – och vi uppskattar det, säger Mats Nilsson […]

Överenskommelse om minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige pga Covid -19

För att garantera ett demokratiskt beslutsfattande och ändå kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende sjukdom, riskgrupper och smittorisk har partigrupperna i Säters kommunfullmäktige i en överenskommelse minskat antal ledamöter från 35 till 21 ledamöter. Överenskommelsen tecknades skriftligt den 22 april. Det minskade antalet fullmäktigeledamöter gäller fram till 30 september 2020. Alla partier är representerade med bibehållen […]

Minskat antal sommarjobb

På Säters kommun har vi sett fram emot att få ta emot många sommarjobbare, och få möjlighet att visa hur intressant och viktigt kommunalt arbete är. Tyvärr har situationen med Coronapandemin tvingat oss att planera om. Det innebär att vi inte kommer kunna erbjuda lika många sommarjobb som vi planerat, och framför allt – inte […]

Företagare: vill du erbjuda dina varor/tjänster?

Säters kommun vill stötta företagare i kommunen som har det svårt till följd av Corona. Vi agerar på flera sätt (se www.sater.se/naringsliv för mer information), men en del är också att Säters kommun vill erbjuda våra medarbetare årets julklapp lite tidigare, i form av ett presentkort, med kort förfallodatum, hos er våra lokala företag. Vill […]

Företagsfrukost blir frukostfilm

Informationen som skulle delats på företagsfrukosten idag kan du ta del av i dagens frukostfilm. Lär känna Marita Skog som är ny kommundirektör. Hon berättar om hur kommunen arbetar under coronatiden. Du får träffa Andreas Mossberg som är samhällsbyggnadschef. Han berättar om Säters kommuns stödåtgärder till drabbade företag. Vi på Näringslivsenheten delar med oss av […]

Styrgruppen vill ha annan lokalisering av byggbodar

Under det att det särskilda boendet Prästgärdet byggs behövs det utrymmen för bodar och parkering. Den av projektgruppen föreslagna platsen ska nu utredas vidare – vad gäller delen som innefattar olika typer av bodar. Styrgruppen vill  i så stor utsträckning som möjligt minska olägenheterna för kringboende. – Vi har föreslagit att placeringen av byggbodar och […]

Konstaterat fall av covid-19 på särskilda boendet Enbackagården

Efter provtagning har det konstaterats att en boende på Enbackagården,( i Enbacka, Gustafs) är smittad av Coronaviruset och har covid-19. Detta är det första konstaterade sjukdomsfallet på ett särskilt boende i Säters kommun. Närstående till den boende är informerade. Den boende har sedan den uppvisade milda symptom på luftvägsinfektion befunnit sig endast på sitt eget […]