Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Nya öppettider på Återvinningscentralen

Nu utökar vi öppettiderna på lördagar till 15. F.r.om. 8 januari 2018 börjar våra nya öppetider på ÅVCn i Säter.

Underrättelse om granskning, detaljplan kvarteret Liljan

Underrättelse om granskning Detaljplan för kvarteret Liljan, Säters kommun Säters kommun föreslår att en ny detaljplan ska upprättas för kvarteret Liljan. Planområdet ligger i anslutning till länsväg 650 (Smedjebacksvägen), riksväg 70 och Ljusterån. Förslaget avviker från kommunens översiktsplan från 2013 där delar av planområdet redovisas som centrum och butiker. Detaljplanen syftar till att inom planområdet […]

Kommunfullmäktiges novembersammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder på Folkets Hus i Säter torsdagen den 30 november klockan 17.00. Kommunfullmäktige behandlar bland annat Utvecklingsplan för Säterdalen, Reviderad budget 2018 samt Taxa för miljöbalken och plan- och bygglovstaxa.

Barnens lek i fokus för Säterdalsförslag

Säterdalens halvmilslånga ravinsystem och spännande naturmiljöer erbjuder något unikt med stor utvecklingspotential. Det är redan idag det besöksmål i kommunen som lockar flest besökare och en omtyckt plats för många Säterbor. Fäboden, leken och insatser för att förbättra trafiksäkerheten är de delar som prioriteras i den plan som Kommunstyrelsen nu lämnar till Kommunfullmäktige för beslut.

Morbyvägen fortsatt avstängd under vecka 46

VA/renhållningsenheten kommer att byta ut VA-ledningarna längs Morbyvägen. Arbetet innefattar byte av ledningar för spillvatten och dricksvatten och nyanläggning av dagvattenledningar för att säkra framtida vattenförsörjning. När samtliga ledningar är utbytta kommer även vägen få en ny utformning samt en gång- och cykelväg att anläggas för att förbättra trafiksäkerheten. Morbyvägen kommer vara stängd för genomfart […]

Kulturpriserna till musikkonstnär och ung dansspridare

K​ulturnämnden har utsett Karin Sandberg att få årets Kulturpris på 10 000 kronor. Nominerad : Karin Sandberg Genre : Konst, musik, performance Förslagsgivare : Lilian Sandberg Motivering: Jag vill nominera konstnär Karin Sandberg till Säters kulturpris då hennes konst inte uppmärksammats i Dalarna än. Hon är uppväxt i Gustafs men har sedan varit verksam utomlands […]

Inget tyder på mögel i ishallen

Det har förekommit spekulationer i medierna om eventuellt mögel i ishallen. Därför gjorde Säters kommun en inspektion av hallen, onsdagen den 25 oktober. De som har hand om den dagliga driften av hallen deltog också: personal från ishockeyföreningen och fotbollsföreningen. Inte på något ställe hittade de mögel eller något som kunde likna mögel.

Skönvikshallens höstlovstider vecka 44!

Under höstlovet vecka 44 så erbjuder Skönvikshallen utökade tider i badet på tisdagar till torsdagar mellan 12.00-20.00. Samla familj och vänner och kom och bada i vår fina simhall. Vi kan även erbjuda lediga tider i sporthallen på dagtid.

Tillfälligt bidrag för integrationsaktiviteter

200000 kronor av kommunens medel för integration ska användas till förenings- och evenemangsbidrag under 2018. Det beslutade kommunstyrelsen den 24 oktober. – Det är för att ännu mer förstärka gemenskapen och att göra att fler ska kunna bli del av den, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close