Ett steg framåt för bättre avfallshantering

– Genom ett samverkansavtal med Borlänge Energi kommer vi nu äntligen att kunna börja sortera och ta hand om hushållsavfall på ett modernt och klimatsmart sätt, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen har nu beslutat om både samverkansavtalet som bland annat kommer innebära att Säterbornas hushållsavfall blir användbar biogas och den avfallsplan som bland annat […]

Kommunstyrelsen vill möjliggöra sanering för att skapa plats för bostäder

På Åkaren 6 på Åsen, stod det tidigare bostadshus. De revs eftersom det då fanns överkapacitet av lediga lägenheter. För att det skulle vara så ekonomiskt fördelaktigt som möjligt fick husgrunderna vara kvar på fastigheten. Nu är förutsättningarna förändrade. Det finns en brist på bostäder i Säters kommun, och det finns en aktör på bostadsbyggarmarknaden […]

Skönviks varmbad

Skönviks varmbad Allmäntid: Mån-fre 12–16 Under den allmänna öppettiden har man möjlighet till egen vattenträning. Tidsbokning behövs och kostnaden är 60: -/bokad timme. Övriga tider kan man hyra varmbadet till egna aktiviteter, kostnad 600: -/tim. Mer info: varmbad.sater.se 0225-553 11 Skönvikshallens sportlovstider! Bad tisdag-fredag                12.00-20.00 lördag                          09.00-16.00 söndag                         12.00-13.00 (endast motionssim ej lek) Gym […]

Titta på kommunfullmäktiges februarisammanträde

Kommunfullmäktige i Säter sammanträder på Folkets Hus i Säter, torsdagen den 15 februari kl 18.00. Du kan följa mötet via webb-TV. Webb-sändningarna kan följas direkt och även i efterhand.

Skynda, föreningar!

Chans att söka särskilt bidrag för inkluderande verksamhet: https://www.sater.se/gora-uppleva/foreningsbidrag-for-inkluderande-verksamhet/ 200 000 kronor i potten. Ansökningstiden löper från 15 februari till 31 mars. Kommunstyrelsen beslutar om fördelningen 22 maj. Varmt välkomna med era ansökningar!

Naturvårdshuggning i Säterdalens Naturreservat

På uppdrag av Naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Dalarnas län och markägaren Säters kommun har Mellanskog fått i uppdrag att utföra en naturvårdande avverkning i delar av Säterdalens naturreservat. Området som kommer att åtgärdas är det mellan Reningsverket i Säter och Näsåkerspussen, samt upp mot åkrarna vid Kolonilotterna (se karta). Under avverkningsarbetet kommer gångstigen efter ån att […]

Ändrade öppettider i Rådhusets reception

Från och med den 1 mars är de normala öppettiderna för Rådhusets reception: Måndag-fredag: kl. 07:45-12:00, 12:45-16:00 Rådhusets entré är öppen till 16:30, vilket innebär att du via porttelefon/växel kan komma i kontakt med handläggare. Växelns öppettider är 08:00-12:00, 12:00-16:30 Under mars månad kommer Säters kommuns kommunövergripande Facebooksida att lanseras. Det innebär att du får […]

Var med och håll Säter rent i vår!

Säter deltar i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp. Tillsammans visar vi att skräp hör hemma i papperskorgen, vi skapar en stolthet över vår närmiljö och vi visar att alla kan vara med och göra skillnad. 2017 deltog 755 933 hjältar runt om […]

Inget extra fullmäktige för strategiskt markköp

Den 5 februari var det meningen att Säters kommunfullmäktige skulle samlas för att ta ställning till om och i så fall hur kommunen skulle gå vidare som intressent för ett markköp i Gustafs. Syftet var att, utifrån hur situationen då såg ut, kunna lämna anbud på mark som är av strategiskt värde för utvecklingen i […]