Lämna synpunkter på Trafikverkets vägplan för väg 790, Stora Skedvi kyrkby, ny gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för 1,1 kilometer ny gång- och cykelväg genom Stora Skedvi kyrkby. Målsättningen är att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Läs om projektet på Trafikverkets hemsida här. Lämna synpunkter Mellan den 13 september – 3 oktober 2019 kan du lämna synpunkter på vägplanen via formuläret på Trafikverkets hemsida.

Nu startar lärcentrum

Nu startar ett gemensamt lärcentrum för Säter och Hedemora! Du som studerar oavsett nivå, kanske jobbar och studerar samtidigt, eller helt enkelt kört fast när du pluggar till ett prov eller tentamen – Nu startar en ny möjlighet för dig att få hjälp och stöd i dina studier.  Vi finns i Dahlander kunskapscentrum på Skönviksområdet […]

Tekniskt fel på digitala skylten

Just nu tekniska problem med den digitala skylten vid riksväg 70 i Säter. Vi jobbar med att åtgärda problemet så fort som möjligt! 190913

Vattenavstängning den 10/9

Vattnet kommer att stängas av för kunder boendes på Bergslagsgatan i Säter den 10/9 mellan klockan 18-20.30 på grund av en vattenläcka.

Vad tycker du om nedskräpning?

Just nu gör vi en mätning där du som bor i Säters kommun har möjlighet att svara på några frågor om nedskräpning. Enkäten tar några minuter att fylla i och är viktig för det fortsatta arbetet för ett rent och trevligt Säters kommun. Svara på enkäten om nedskräpning. Samtliga kommuner länet har målsättningar i sin […]

Dags att lämna förslag till Säters kulturpris 2019!

Säters kulturpris kan tilldelas person eller grupp som ideellt bidragit till att utveckla kommunens kulturliv inom musik, teater, lokalhistoria, museiverksamhet, bildskapande, författarskap eller inom verksamhet som främjar läsning m.m.  Kan även tilldelas personer aktiva inom kulturell verksamhet på annan ort med personlig anknytning till kommunen. Lämna ditt förslag på kommunens webbsida, senast 10 oktober: https://www.sater.se/gora-uppleva/kultur/kulturpris/ […]

Tyck till om förslag om avfallsföreskrifter

Vilket ansvar har fastighetsinnehavare, vilket har kommunen? Hur ska vi hantera restavfall, matavfall, trädgårdsavfall, avlopp, latriner, avfall från verksamheter, abonnemangsärenden, dispenser och utveckling i Säters kommun. Detta handlar förslaget om föreskrifter om avfallshantering Säters kommun om. Nu kan du läsa förslaget och lämna synpunkter senast 4 oktober.

Vattenavstängning i Ovangårdarna

Vattnet stängs av klockan 09:00 och beräknas vara igång igen klockan 12:00. Vid ber om översyn för detta. Vid funderingar tveka inte att höra av er till VA/renhållningsenheten 0225-55000

Livsmedelsföretagare följ med till livsmedelsmässan Anuga i Köln genom Nationellt Exportlyft

Smaka på framtiden! Följ med till Anuga, 5–9 oktober 2019, Köln, Tyskland.