Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Nya avgifter vid stöd och hjälp i Säters kommun

Från och med 1 september 2017 gäller nya avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Säters kommun. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige den 15 juni 2017. Den största förändringen är avgiften för hemtjänst. Den nya taxan innebär att kommunen tar ut avgift för hemtjänst efter en timtaxa, utifrån antal utförda timmar per månad. Timtaxan för år […]

Var rädd om vårt dricksvatten

Kommunen uppmanar alla att vara sparsam med vårt grundvatten Man bör undvika att vattna gräsmattan, tvätta bilen och att använda “vattenslukande” apparater i hushållet, som till exempel vattenspridare, högtryckstvätt, pool och badkar. Vi inledde sommaren med grundvattennivåer som var mycket under det normala i södra Dalarna. Redan i april visade mätningarna mycket låga nivåer. Grundvatten […]

Viktigt följa parkeringsanvisningar vid Säterdalen

Vi ber besökande till Säterdalen att respektera den skyltning som finns vid i området runt Gruvplanen och Säterdalen. Räddningstjänst och utryckningsfordon måste ha fria vägar att ta sig ner till parkområdet. Det råder parkeringsförbud på Marcus Kocks väg ner till parkeringen, samt att på Myntvägen får endast fordon med tillstånd framföras.

Gatuenheten informerar

Från och med 15:e Augusti kommer det att genomföras en trafikreglering vid kvarteret runt kyrkan.Åtgärderna fokuserar främst för att förbättra tryggheten för elever vid skolan samt att trygga deras skolväg. Situationen idag med tät trafik kombinerat med elever som tar sig till och från skolan är ett problem.Gatuenheten kommer tills vidare att enkelrikta 3 gator […]

Information gällande ombyggnationen av Åsenvägen

Det har kommit in flera frågor till gatuenheten angående timglaspassagen som byggts på Åsenvägen. Syftet med en timglashållplats är dels hastighetsdämpning med hänvisning till avsmalningen och dels en trafiksäkerhetsåtgärd med hänvisning till att busspassagerare kan stiga ur (och kliva på) bussen utan passerande fordonstrafik. Det finns inte några rättigheter i trafiken, bara skyldigheter. Vem som ska lämna […]

Varmvattenbassängen öppnar efter sommaren

Den 4 september öppnar Skönviks varmbad för första gången sedan Säters kommun tog över den. – Det ska bli roligt att öppna, vi hör att det finns många som längtar efter att vi ska öppna bassängen igen, säger Owe Hedin, föreståndare för Skönvikshallen och varmvattenbassängen. Bassängen kommer vara öppen för allmänheten under vardagar kl. 12-16. För att […]

Säters kommun åker till Almedalen med AlmeDalarna

Under Almedalsveckan på Gotland finns Dalarnas kommuner och organisationer på plats, under namnet “AlmeDalarna”. Vi ska tillsammans synliggöra de fantastiska möjligheter som finns för den som väljer att bo eller starta och driva företag i regioner utanför storstadsområdena. Vår utgångspunkt är att regionerna utanför storstäderna är något helt annat än “skräpytor”. Naturligtvis med ett särskilt […]

Borlänge Energi och Säters kommun siktar på samarbete om avfall

Säter och Borlänge ligger väl till geografiskt för att kunna samarbeta, och nu kan det bli verklighet när det gäller avfallshanteringen. Om Kommunfullmäktige i de båda kommunerna godkänner planerna för gemensam sophantering är det dags. Syftet är att uppnå en bättre miljö i enlighet med EU:s avfallsdirektiv samt nationella lagar och miljömål. Borlänge Energis ordförande Kerstin Rahm: […]

Inbjudan till konstnärligt uppdrag i Stora Skedvi

Säters kommun satsar på Stora Skedvi och bygger ny skola, nytt bibliotek och idrottshall. Nu utlyser vi ett uppdrag för konstnärlig gestaltning i det nya biblioteket och i entréhallen till den nybyggda sporthallen. Konstuppdraget i Konstpool. Frågor: Anette Stengård, kulturchef. Telefon: 0225-55 134. E-post: kultur@sater.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close