​Ändrat beslut om solceller på tak i Stora Skedvi

-Vi, Miljö- och byggnämnden, har nu beslutat att ge bygglov till fastighetsägaren. Det är det rätta beslutet, säger Kristoffer Olerås, ordförande Miljö- och byggnämnden, Säters kommun. -Det är alltid tråkigt när det inte blir rätt från början, men det är också bra att vi har möjligheter att göra om och göra rätt, säger Kristoffer Olerås […]

Gemensam plan gällande avfallshantering

Falun, Borlänge och Säter har gemensamt tagit fram ett förslag till plan för ökad återanvändning och hållbar avfallshantering. Det har gjorts i samverkan med övriga dalakommuner och bygger på en mall som är gemensam för alla Dalarnas kommuner. Planen avses gälla för åren 2018 till 2022. Planen är också samordnad med länsstyrelsens förslag till miljömålsprogram […]

Avstängning av Morbyvägen mellan Odalvägen och Hagavägen i Gustafs

Information om kommande VA- och gatuarbeten VA/renhållningsenheten kommer att byta ut VA-ledningarna längs Morbyvägen. Arbetet innefattar byte av ledningar för spillvatten och dricksvatten och nyanläggning av dagvattenledningar för att säkra framtida vattenförsörjning. När samtliga ledningar är utbytta kommer även vägen få en ny utformning samt en gång- och cykelväg att anläggas för att förbättra trafiksäkerheten. […]

Avbrott i vattenförsörjningen i Säter

Vattnet kommer att stängas av till och från under dagen idag för de boende på Kristinegatan samt Snickaregatan på grund av en vattenläcka. Reparationsarbetet beräknas pågå under dagen samt eventuellt även imorgon onsdag. Efter reparationsarbetet kan vattnet bli missfärgat – spola då i kranen tills vattnet är klart.

Skolgården i Stora Skedvi utformad för barnens behov

– Vi i nämnden är fantastiskt nöjda med det förslag som samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och framförallt – de lärare som kommer att använda de yttre miljöerna för barnens lärande, säger Håkan Karlsson, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget till yttre skolmiljö vid Stora Skedvi skola som fastställdes vid Samhällsbyggnadsnämndens möte den 11 […]

Goda nyheter för kommunens unga!

Region Dalarnas ESF- projekt Unga till arbete avslutas vid årsskiftet, men idag fick vi veta att Säters kommun väljer att fortsätta UTA i egen regi 2018.

Vi söker seniorer som vill testa ny teknik för ökad trygghet hemma

Kommunens utvecklingprojekt “larmcentral 2.0” driver vi tillsammans med KTH. Med helt ny teknik ska det blir tryggare hemma och du/din anhörig ska kunna bo hemma och klara vardagslivet själv så länge som möjligt. De personer som senioren vill (till exempel barn, granne eller vän) kommer få mer information om läget hemma hos senioren, vilket ska […]