Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Eldningsförbud på grund av extrem torka/ Fire ban, gäller även på egen tomt

Det är extremt torrt och mycket stor brandrisk i hela Dalarna. Därför råder det totalt eldningsförbud i länet. /It is extremely dry and very high fire risk throughout Dalarna. Therefore, there is a total fire ban in the county. Read more about it at krisinformation.se.

Förbudet omfattar alla platser inklusive egen tomt samt inkluderar alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus.

The ban covers all outdoor places including own plot and includes all types of grills, camping kitchens and other open flame equipment.

อันตราย:ไม่มีไฟ

Pericol: interzicerea incendiilor

Опасност: забрана на огъня

Achtung! Waldbrandgefahr! Feuer verboten!

Danger: interdiction de feu

Gevaar: vuurverbod

Khatar: mamnuucista dabka

رطخ شتآ تیعونمم

More information in other languages.

Här finns en affisch med information om eldningsförbudet på andra språk.. Den kan sättas upp och delas ut på lämpliga platser. Det finns också en fördjupad informationstext på bulgariska..

Vad förbudet gäller

I Dalarna har Länsstyrelsen utfärdat eldningsförbud på grund av det extrema vädret.

Förbudet gäller från och med den 25 juli och omfattar alla platser inklusive egen tomt samt inkluderar alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus.

Förtydliganden

Förbudet omfattar endast eldning utomhus, det vill säga:
• förbudet omfattar inte nyttjande av gasol- och spritkök i husvagnar, båtar och motsvarande mobila konstruktioner som inte är att betrakta som ”i det fria”.
• Förbudet omfattar inte nyttjande av brandskyddskontrollerade och godkända eldstäder i hus och byggnader.

Frivilliga och hjälp med materiel

Vill du hjälpa till med de bränder som pågår i landet? Anmäl dig här.

Vill du bidra med material som till exempel vattentankar, traktorer, slang osv. Skicka ett mejl till rfd@dalamitt.se.

Håll dig uppdaterad

För att hålla dig uppdaterad om aktuell situation kan du besöka Länsstyrelsens webbplats. 

Länsstyrelsen har en “vanliga frågor”-sida där du kan få svar om de vanligaste frågorna kring eldningsförbudet.

Du hålla dig uppdaterad på Räddningstjänsten DalaMitt hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close