Parkeringsförbud del av Gustaf Adolfsvägen i Säter

Från 14 september råder parkeringsförbud på Gustaf Adolfsvägen från Trädgårdsgatan och 100 meter österut får fordon inte parkeras.

Lokal trafikföreskrift.