Parkeringsförbud på del av Gustaf Adolfsvägen

Från den 14 september gäller parkeringsförbud på Gustaf Adolfsvägen från Trädgårdsgatan och 100 meter österut.

Lokal trafikföreskrift.