Parkeringsutredning för stadskärnan

Just nu genomför kommunen en parkeringsutredning för Säters innerstad. Syftet är att få en bättre förståelse för hur parkeringssituationen ser ut idag och undersöka om det finns några mindre åtgärder som skulle kunna bidra till att stadskärnan upplevs som ännu mer tillgänglig och attraktiv.

Har du som aktör i stadskärnan några medskick kring vad du upplever fungerar bra eller mindre bra kring parkering idag? Då är du välkommen att skicka ett mail till sbn@sater.se med dina synpunkter senast den 10/12 2020. Synpunkterna fungerar som underlag för utredningen.

Har du några frågor kring utredningen är du varmt välkommen att kontakta Mikael Spjut via telefonnummer 0225-55 000.