Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Planprogram sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum, Säters kommun, Dalarnas län

Trafikverket planerar kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Dalabanan genom Säters centrum. Åtgärderna innebär fler spår och nya växlar liksom mer tillgängliga plattformar på järnvägsstationen.Eftersom området är relativt stort och komplext behövs ett helhetsgrepp tas som belyser exempelvis såväl trafikfrågor och markanvändning som kopplingar mellan järnvägen och Säters centrum.Genom ett planprogram samordnas kommunens och Trafikverkets olika planer och projekt. Planprogrammet redovisar kommunens ställningstaganden i frågor kopplade till sambandet mellan järnvägsstationen och Säters centrum, liksom konsekvenserna av ställningstagandena.

Det ger förutsättningar för att skapa en attraktiv och funktionell stadsmiljö i Säter. Du har möjlighet att tycka till om planprogrammet och lämna synpunkter mellan 2018-12-27 – 2019-02-07. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close