Problem med gatubelysningen i Bispberg

På grund av grävarbete är det för närvarande problem med gatubelysningen i Bispberg. Vi är medvetna om det och felsökning samt reparationsarbete pågår fortlöpande. Då arbetet innefattar dels felsökning samt åtgärder som kan ta lite tid så kan vi i dagsläget tyvärr inte säga exakt när all gatubelysning kommer att fungera igen.