Promenadstråk genom Säter

Nu kan även den med lite tröttare ben promenera från Kungastenen i Säterdalen ut till Skönvik.

Under hela stråket finns nu var 300:e meter en bänk att sätta sig ner på för lite vila.

Under delar av stråket har det sedan tidigare funnits bänkar, och det har nu kompletterats. På den delen där det är företaget SBB som ansvarar för promenadvägen stället även de ut bänkar.

Satsningen ligger väl i linje med ett medborgarförslag kallat “Hjärtats väg”, som lämnats in av Lena Palmbord och Per-Ove Högberg.

– Det här förslaget kom upp när Corona började. Tanken då var att vi önskade fler uteplatser att kunna ta med mat/fika för att kunna umgås utomhus. Att äldre i kommunen skulle kunna ta promenader med möjlighet till en naturlig paus samt att vi personal kan äta en matdosa utomhus. Ett promenadstråk med naturlig möjlighet för fika och paus, berättar Lena Palmborn.

På kartan syns sträckningen.

Ute vid Skönvik pågår också arbete med en ny grillplats.

– Vi hoppas många kommer njuta av att grilla där, men kom ihåg att ta med skräpet hem, säger Kalle Strömberg, produktionsledare vid gatuenheten.

Promenadväg med bänk, utmed Ljustern. Grillplats vid Ljustern Barn på cykel på utflykt.