Pumpen till fontänen fungerar inte

Den fina nya fontänen på Rådhustorget fungerar tyvärr inte som den ska. Felsökning pågår och förhoppningen är att kunna få fart på pumpen så snart som möjligt.

Kättingen som ska omgärda fontänen levereras vecka 29 för uppsättning. Gula band måste tyvärr sitta på kättingarnas ställe tills dess, så att inte det nysådda gräset innanför förstörs.