Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Riktlinjer för fri sikt vid gator och gatukorsningar

Träd, häckar och buskage på villatomter och andra fastigheter utgör ofta allvarliga hinder för framkomligheten och trafiksäkerheten.

Du som fastighetsägare har ett stort ansvar. Ett sätt att minska antalet olyckor är att se till att växtligheten på din tomt inte utgör en olycksfaktor.

Du kan läsa mer på vår hemsida om vilka avstånd som gäller för fri sikt i gatukorsningar. Där finns även förklarande bilder i Sveriges Kommuner och Landstings broschyr ”Klipp häcken!”.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close