Riktlinjer för fri sikt vid gator och gatukorsningar

Träd, häckar och buskage på villatomter och andra fastigheter utgör ofta allvarliga hinder för framkomligheten och trafiksäkerheten.

Du som fastighetsägare har ett stort ansvar. Ett sätt att minska antalet olyckor är att se till att växtligheten på din tomt inte utgör en olycksfaktor.

Du kan läsa mer på vår hemsida om vilka avstånd som gäller för fri sikt i gatukorsningar. Där finns även förklarande bilder i Sveriges Kommuner och Landstings broschyr ”Klipp häcken!”.