Rivning av Vattenreservoar Höjdvägen, Mora By

Rivning av gamla vattenreservoaren på Höjdvägen, Mora By, kommer att ske med framgrävning och demolering av betongen, viss bullrande verksamhet kommer att ske. Grävning görs inom utmärkt blå ring på kartan nedan.

Montering av vibrationsmätare kommer att ske på två ställen på närliggande fastigheter.

Arbetena kommer att ske fr.o.m. v.36 till v.38.

Karta