Samlad information till företag om nya riskklassningen

Undrar du hur mycket kontroll ditt företag kommer att få enligt den nya riskklassningsmodellen? Nu finns en webbsida riktad till livsmedelsföretagare, som innehåller länkar till all viktig information om den nya riskklassningsmodellen.

Läs mer: Samlad information till företag om nya riskklassningen.