Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Samråd om detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet

Säters kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan. Planområdet är delvis beläget på den östra delen av Prästgärdet i Säters tätort, delvis beläget i den nordöstra delen av bostadsområdet Åsen. Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra ett särskilt boende för äldre (SäBo) med nödvändiga kringfunktioner.

Samråd äger rum under perioden 2018-03-06 till 2018-04-03. Ärendet handläggs med utökat planförfarande, vilket innebär att planen efter samrådet även kommer att ställas ut för granskning (inkl. kungörelse) innan planen kan antas.

Läs mer om detaljplanen och se tillhörande handlingar som finns på hemsidan under huvudrubriken Trafik och stadsplanering – Stadsplanering – Detaljplaner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close