Särskilda boendet upphandlas nu

Säters kommun bygger nytt särskilt boende på Prästgärdet i Säter. Den 30 augusti är sista anbudsdag för de företag som skulle vilja projektera bygget tillsammans med Säters kommun, samt bygga boendet. Projektering innebär att utreda och göra de förberedelser som behövs för att kunna börja bygga det särskilda boendet.
– Vi har goda förhoppningar på att vi ska få in många intressanta anbud, säger Andreas Mossberg, förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

När anbudstiden gått ut, är det dags för Säters kommun att utvärdera de anbud som inkommit och därefter teckna avtal med det företag som bäst lever upp till de krav som ställs i upphandlingen.
– Vi vet att många är intresserade av vårt bygge, och jag ser fram emot att ta del av de anbud som kommer in, säger Andreas Mossberg
– När vi vet vilket företag vi ska arbeta med kan vi äntligen starta det stora och viktiga arbetet med projekteringen. Om inget oförutsett inträffar hoppas vi vara klara med projekteringen framåt sommaren 2020. Därefter söker vi bygglov.