Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Förslag till ja till tilllnyktringsplatser

– Vi ser fram emot att säkerheten kring berusade personer ökar. Tillnyktringsplatser är en viktig del i detta. Därför vill Säters kommun vara med och finansiera ett utökat antal platser i Dalarna, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande om  förslaget till att ingå avtal kring tillnyktringsplatser.

Lagen om omhändertagande av berusade personer mm (LOB) är en lag som syftar till ett mer humant omhändertagande av berusade personer. Istället för att omhändertas i polisens arrest ska de flesta få vård och omsorg vid sjukhus och liknande.

I Dalarna startades därför LOB-projektet. LOB projektet är ett samverkansprojekt mellan landstinget, kommunerna och polisen. LOB-projektet har bedömt att tillnyktringsplatser är viktigaste åtgärden för ett bättre  omhändertagande av berusade personer.

– Om människors missbruk upptäcks i tidigt stadium kan samhället hjälpa individen snabbare. Vi kommer då kunna minska missbruket. Därför vill vi gå in i avtalet, säger Mats Nilsson.

Kommunerna och Landstinget har ett ansvar att samarbeta kring missbruk och beroende.

– Därför är det positivt att vi nu klargör hur arbetet ska bedrivas, och hur det ska finansieras, säger Mats Nilsson.

Det avtal Säters kommun kan gå in i innebär en kostnad om 134 tkr per år. Den totala kostnaden är beräknad till ca 6,9 miljoner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close