Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Säterdalens lek utvecklas redan till sommaren

Säterdalens ravinlandskap och spännande natur erbjuder fantastiska miljöer för barn. Det är redan idag ett populärt besöksmål för barnfamiljer men lekmiljöerna är till stor del föråldrade. I ambitionen att Säterdalen ska återta positionen som ett av regionen mest lockande besöksmål är barnen i fokus. Visionen är att erbjuda barnen ett äventyr där det finns miljöer som utmanar och inspirerar till lek, lärande och fysisk aktivitet.

En plan, Leken i Säterdalen, för hur utvecklingen av leken ska utvecklas har nu antagits av Kommunfullmäktige.

I planen, som utgår från antagen strategi för utveckling av Säterdalen, poängteras att såväl de yngsta som de lite äldre barnen ska utmanas fysiskt och inspireras till lärande.

De olika delarna av lek ska binda ihop Säterdalen som besöksmål. I planen finns tre olika områden.

Ett med entré från den övre parkeringen där en upplevelsestig lockar hela vägen ner till Dalslätten. Område vid Dalslätten är lekens tyngdpunkt. Här tänker vi utveckling utmed Ljusterån för de lite äldre barnen. Småbarnsleken utvecklas genom att staden “Lilla Säter” skapas på Dalslätten. Det tredje området knyter samma Dalslätten och Fäboden. Här utvecklas bland annat fäbostigen. Där är målet att skapa en lockande promenad till fäboden.

Leken är en stor satsning och vissa av åtgärderna kommer att genomföras redan inför sommarsäsongen 2018.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close