Säters 3:or och 6:or bland Sveriges 25% bästa

Skolverket och SKR (Sveriges kommuner och regioner) publicerade nyligen 2019 års statistik gällande Sveriges elevers nationella provresultat, betyg och meritvärden. Det ser positivt ut för eleverna i Säters kommuns skolor.

Säters niondeklassare har ett meritvärde på 211,4 och hamnar därmed bland de 50% av Sveriges kommuner som befinner sig i mitten av skolresultaten kopplade till meritvärden. Bland tredjeklassare och sjätteklassare i Säters kommun syns en mycket positiv trend. När åk 3 och åk 6 har gjort sina nationella prov har resultaten blivit väldigt fina. Säters kommuns elever presterar resultatmässigt bland de 25% bästa kommunerna i Sverige.

-Våra pedagogers arbete ger effekt. Vi ska verka för att denna positiva trenden fortsätter, säger Tobias Mårtensson, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen.

– Det är eleverna som är i centrum för oss. Genom bra bemötande, förtroendefulla relationer och ett stabilt ledarskap i klassrummen når vi tillsammans framgång. Detta är en del av det vi, genom forskning och beprövad erfarenhet, vet är avgörande faktorer, för att elever ska få så goda förutsättningar som möjligt att lyckas i sitt lärande.

– Jag känner stor stolthet över både våra lärare och övriga yrkeskategoriers kompetens och engagemang inom våra förskolor och skolor.

Trygghet och studiero

Framöver kommer förskolan och skolan i Säters kommun parallellt med det pågående utvecklingsarbetet att fokusera på att ytterligare öka trygghet och studiero.

-Trygghet och studiero är en pusselbit i vår strävan att vara i framkant gällande att vara en attraktiv skolkommun. Det handlar dels om välbefinnandet hos våra elever och personal, dels om att ytterligare förbättra våra barns och ungdomars studieresultat, säger Tobias Mårtensson.

Vill du titta närmare på statistiken finns den här i Kolada.