Säters Kommun genomför gallring på Åsen i Säter.

Under sommaren genomfördes en röjning för släppa in mer ljus och öppna upp Åsen. Som ett sista steg i skötseln i området ska det nu till och gallras.

Större delen av Säters kommuns skogsmark från fritidsvägen ner mot Danielshage. Syftet med gallringen är att sköta skogen, där vi ger tallar och lövträd utrymme för att skapa en mer lättillgänglig skog. Samt ta bort torrträd där risken finns att de blåser omkull.

Gallrings resterna kommer inte tas ut ur skogen utan lämnas för att förmultna och näringen återförs till marken.

Stigar och leder ska vara framkomliga efter avslutat arbete, men under pågående arbete kan framkomligheten vara begränsad.

För allas säkerhet, håll behörigt avstånd från skogsmaskinerna.