Säters kommun stöttar företagen med särskilda åtgärder

Många företag har redan fått försämrade förutsättningar och ännu fler kommer få det, på grund av Coronasituationen. På nationell nivå görs insatser för att stärka företagen. På lokal nivå är det viktigt att det lokala näringslivet får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Säters kommun arbetar för att tillsammans med övriga dalakommuner på ett bra sätt hitta åtgärder som kan stötta de lokala företagen. Utifrån den rådande situationen just nu har Säters kommun tagit följande beslut om möjliga stödåtgärder till i första hand företag med säte i Säters kommun som har behov av detta:

  • De företag som har problem att betala kommunala avgifter/fakturor uppmanas att ta kontakt med oss för att hitta en lösning i form av en avbetalningsplan. Kontakta: naring@sater.se
  • Kommunen kommer göra allt vi kan för att fakturor från leverantörer av varor och tjänster betalas så snabbt som möjligt. Har du behov av detta kontakta naring@sater.se
  • Kommunen skjuter upp tillsyns- och kontrollbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Företag med årlig tillsyn kan kontakta kommunen för bedömning om tillsynsbesöket går att skjuta upp. Kontakta naring@sater.se
  • Kommunen möjliggör att uteserveringar kan flytta ut sina verksamheter så snart som möjligt. Kontakta: bygg@sater.se
  • Företag/Företagare har möjlighet att vända sig till kommunens näringslivskontor vid frågor och vägledning. Mail: naring@sater.se eller telefon: 0225-55 000.

Här kan du som företagare hitta samlad företagsinformation, råd och stöd: Verksamt.se

Information från myndigheter och statliga verk:

Information från företagsorganisationer och andra näringslivsfrämjare