Säters kommunfullmäktige uttalar sig gemensamt om hat, hot och våld

Säters kommunfullmäktige via presidiet och gruppledarna har gjort ett uttalande angående hat, hot och våld mot förtroendevalda:

Under flera år har hat, hot och våld mot politiker ökat och blivit grövre. Politiker hör idag till de mest utsatta grupperna i Sverige. Hot och våld mot förtroendevalda är ett direkt hot mot vår demokrati. Denna utveckling måste vändas.

Dessa trakasserier mot både nuvarande och kommande förtroendevalda är inte acceptabla och vi vill med denna skrivelse fördöma allt hat, hot och våld som förekommer på både i sociala medier, andra webbsidor, reguljär press, vid allmänna förekomster och i förtroendevaldas direkt privata sfär.

Hot, våld och trakasserier mot politiker kan inte bagatelliseras eller betraktas som ett pris som varje politiker måste vara medveten om och beredd att betala.

Den svenska demokratin bygger inte bara på partiväsendet utan också på att vem som helst ska kunna bli politiker. Demokratin förutsätter att vem som helst vill och törs bli politiker.

I Säter och resten av Sverige måste dessa trakasserier fördömas!

Underskrivet av:

Abbe Ronsten, Socialdemokraterna, ordförande kommunfullmäktige Säter

Niclas Bodin, Centerpartiet, 1:e vice ordförande kommunfullmäktige Säter

Christer Eriksson, Moderaterna, 2:e vice ordförande kommunfullmäktige Säter

Maud Jones Jans, Socialdemokraterna, gruppledare Kommunfullmäktige Säter

Hans Johansson, Centerpartiet, gruppledare Kommunfullmäktige Säter

Caroline Willfox, Moderaterna, gruppledare Kommunfullmäktige Säter

Roger Carlsson, Sverigedemokraterna, gruppledare Kommunfullmäktige Säter

Lena Stigsdotter, Vänsterpartiet, gruppledare Kommunfullmäktige Säter

Håkan Gustâv, Liberalerna, gruppledare Kommunfullmäktige Säter

Daniel Ericgörs, Kristdemokraterna, gruppledare Kommunfullmäktige Säter

Magnus Gabrielson, Miljöpartiet, gruppledare Kommunfullmäktige Säter